my sheetmusic space

typeset, publish and share sheetmusic

Na een ingrijpende regionale reorganisatie krijgt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een nieuwe toplaag. Het aantal kerkelijke afdelingen (classes) is van 74 naar 11 gekrompen. In elke regio gaat op 1 september een classispredikant aan de slag. Die werkt voor circa 150 tot 200 kerkelijke gemeenten. Zij zullen in de regel eens per vier jaar de classispredikant op bezoek krijgen.

Cantate Domino

Cantate Domino (psalm 96) by Johann Staden (1581-1634) for choir SAB, 2 violins, violoncello and basso continuo.

Exaudi Domine

Exaudi Domine (psalm 16) by Jacobus Clemens non Papa for choir SATB.

Die Deutsche Passion nach Johannes

Die Deutsche Passion nach Johannes (1568) voor koor (SATB) van Joachim von Burck

O be joyful in the Lord

Jubilate Deo (psalm 100) by William Boyce for choir SATB and basso continuo ad lib.

The blog skeleton also supports Daring Fireball style link posts. Simply add a link setting in your page header:

link: http://daringfireball.net

And your blog title becomes a link directly to that link you specified. Easy peasy!